Reklamacje

1. Spółka ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić poprzez:

a) przesłanie Spółce wypełnionego elektronicznie formularza Reklamacji Online (formularz jest dostępny na końcu niniejszego dokumentu) pocztą na adres wskazany poniżej:

Neker Media sp. z o.o.
Sklep internetowy TerazRock.com
ul. Cedrowa 34
04-533 Warszawa
(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

b) zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru: wymiana, obniżenie ceny lub zwrot środków.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie przez Klienta wadliwego towaru wraz z potwierdzeniem transakcji (numer zamówienia) na adres określony w ust. 2 powyżej. Spółka rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania). Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym w sposób zapewniający ochronę towaru przed uszkodzeniem w transporcie.

4. Spółka ustosunkuje się do żądań Klienta zawartych w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie ze sposobem wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w złożonej reklamacji Spółka zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

Plik do pobrania: Formularz reklamacyjny

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl